Tuesday, February 26, 2019

Fix Full Hiển Thị Tai Thỏ Khi Chơi Game Hoặc Dùng App Cho Android Pie ( Need Magisk)

Flash file Notkilerv2.zip bằng magisk.

Tải files Notkilerv2.zip: Tại đây
Sau khi flash xong khởi động lại máy vào tùy chọn nhà phát triển trên máy chọn phần notkilerShare:

0 comments:

Popular Posts

Blog Archive