Saturday, March 2, 2019

Cài Xposed Framework Cho Android 9 SDK 28 ( Need Magisk )

Chuẩn bị 3 file như hình:

Link Tải:  1. magisk-riru-core-v15.zip
                2. magisk-EdXposed-v0.2.9.9_beta2-release.zip
                3. EdXposed Installer.ver.2.2.0.build.6.apk

Khi đã tải xong mở magisk lên mà flash 1 và 2


Tiếp theo cài 3 như Apk bình thường. Khởi đông lại máy là xong.

Nguồn YTB
Share:

0 comments:

Popular Posts

Blog Archive