Tuesday, March 12, 2019

Cài Xposed Framework + Gravibox Cho Android 9 SDK 28 ( Need Magisk)

Chuẩn bị 4 file.
Link Tải:  1. magisk-riru-core-v16.zip
                 2. magisk-EdXposed-v0.3.0.0_beta2-release.zip
                 3. EdXposed Installer.ver.2.2.1.build.6.apk
                 4. GravityBox_Pie_9.0.0-beta-2.apk
Khi đã tải xong mở magisk lên mà flash 1 và 2


Tiếp theo cài 3 như Apk bình thường. Khởi đông lại máy.
Tiếp tục cài 4 rồi kích hoạt module trong Edxposed. Và khởi động lại
Share:

0 comments:

Popular Posts

Blog Archive